Het beroep makelaar is ontzettend veelzijdig. Je moet zowel commercieel als juridisch en bouwkundig goed onderlegd zijn. Een makelaar behartigt de belangen van de koper of de verkoper van een woning, bedrijfspand of grond en hij onderhandelt in naam van zijn opdrachtgever.

Een makelaar kent diverse taken:

  • in kaart brengen van de woonwensen van klanten
  • zoeken en selecteren van geschikte woningen
  • bezichtigingen regelen en begeleiden
  • verkoop voorstellen voorbereiden en presenteren
  • verkoopaktes en verkoopovereenkomsten opstellen
  • onderhandelingen voeren voor de koper of verkoper
  • aankoop of verkoop van onroerend goed coördineren
  • begeleiden van klanten bij notariële zaken

Een makelaar wordt ondersteund door de assistent-makelaar. De werkzaamheden zijn nagenoeg hetzelfde als van de makelaar, echter zal de makelaar de daadwerkelijke verkoop of aankoop begeleiden en is de makelaar eindverantwoordelijk voor een dossier.

Tot slot kan je als makelaar ook een woning taxeren. Hierbij wordt de waarde van een woning bepaald, door onder andere naar de grootte, type en indeling van het object te kijken. Ook wordt er gekeken naar de waarde van objecten in dezelfde buurt. Op basis van deze informatie stelt de taxateur een taxatierapport op.

De geschiedenis van de makelaardij

In Nederland stamt het eerste bewijs van het beroep makelaar uit 1284. Makelaars waren tussenpersonen die kooplieden met elkaar in contact brachten. Tot aan het eind van de 17e eeuw bemiddelde de makelaar bij allerlei soorten handelswaar: schepen, meubels, textiel, etenswaar etc. Tegenwoordig is een makelaar verplicht om bij zijn titel ‘makelaar’ te vermelden op welk gebied hij mag makelen. Bijvoorbeeld makelaar in onroerend goed.
In de 16e eeuw verenigden de makelaars zich in een gilde. Zo konden ze ervoor zorgen dat ze de kwaliteit van hun werk konden garanderen. Ook konden ze zich zo beschermen tegen de concurrentie van mensen die ook optraden als bemiddelaar, maar daarvoor niet door het stadsbestuur waren aangesteld.

Waar moet een makelaar aan voldoen

De eisen waaraan een makelaar moest voldoen, werden door de stedelijke overheid vastgesteld. ‘Een goed makelaar moet betrouwbaar, nauwkeurig en eerlijk zijn. Hij moet geheimhouding betrachten ten aanzien van de opdrachten van zijn meesters en niet bij een koopman aanlopen die al van een andere makelaar is voorzien’. Deze eisen worden tegenwoordig nog steeds aan een makelaar gesteld.

“Een goede makelaar moet betrouwbaar, nauwkeurig en eerlijk zijn. Hij moet de belangen behartigen van de koper of verkoper.”