Het opnieuw invoeren van een vergunningplicht, helpt volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet bij het tegengaan van discriminatie op de woningmarkt. Het voorstel voor een mogelijk nieuwe vergunning wijst zij daarom af, het zou volgens haar enkel voor een prijsverhoging zorgen.

Naar aanleiding van een bericht over waarschijnlijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen, werden er vragen gesteld aan Ollongren. Zij acht het mogelijk dat projectontwikkelaars bij een toewijzing discrimineren op grond van bijvoorbeeld seksuele geaardheid, huidskleur, handicap of politieke opvatting en benadrukt dat dit in strijd is met de wet.

Overigens is vriendjespolitiek ‘in principe toegestaan’, en wat haar betreft niet per definitie illegaal. In dat geval mag het niet raken aan de wet op gelijke behandeling en zouden er geen afspraken met de gemeente zijn gemaakt over een toewijzing. Om die reden zijn er geen maatregelen getroffen door Ollongren.

Een herinvoering van een vergunningplicht voor makelaars is wat Ollongren betreft ook niet de oplossing. ‘Er bestaan naast de eventuele makelaar vergunning andere wijzen waarop makelaars gevonden worden aan kwaliteitseisen. Er bestaat een certificering voor makelaars die ingaat op algemene kwaliteitseisen. Daarnaast zijn veel makelaars lid van een branchevereniging. Zij stellen eisen aan de kwaliteit van makelaars en leggen hiervoor sancties op als dit binnen hun vereniging naar boven komt. Zo ook op het gebied van discriminatie.’

Wel wordt er gekeken naar een keurmerk voor verhuurmakelaars, in het kader van Goed Verhuurderschap. ‘Hier wordt op dit moment aan gewerkt en ik zal bezien of dit aanleiding geeft voor maatregelen in de koopmarkt. Wat er omvat wordt door een makelaars vergunning is echt ook niet eenduidig. Naar verwachting wordt er bedoeld dat makelaar zijn een beschermd beroep moet worden. In het verleden is het beroep makelaar een beschermd beroep geweest. Op dit moment ben ik niet voornemens om in te zetten op het reguleren van het beroep.’

Volgens Ollongren kan aanvullende certificering slechts prijsverhogend werken en voor een marktverstoring zorgen. ‘Bovendien zijn de activiteiten die een makelaar verricht lastig te isoleren, omdat veel mensen een rol kunnen spelen in het bemiddelen in een transactie van onroerend goed. Het is verder van belang om op te merken dat er niet bij iedere koop of verkoop van een woning een makelaar is betrokken. Dit geldt ook voor nieuwbouwprojecten.’